Medezeggenschapsraad

Brenda Veenhuijsen

MR lid personeelsgeleding / Voorzitter

Bert Schaap

MR lid oudergeleding

Carlien Kooijman

MR lid oudergeleding

Marieke Lautenbach

MR lid oudergeleding

Simone Beeren

Mr lid personeelsgeleding

Anke van Beijnen

MR lid personeelsgeleding

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school op beleidsmatig gebied. Alle zaken op dit gebied worden in de MR vergadering besproken. Regelmatig wordt de MR gevraagd instemming cq. advies uit te brengen rondom voorstellen vanuit de school of het schoolbestuur.
De goedgekeurde notulen van de laatste vergadering kunt op opvragen bij de Secretaris Bert Schaap via mr@hetspectrumdelfgauw.nl.

Missie

Wij zien toe op een veilige, prettige werk-en leeromgeving, waarin KINDEREN, ouders en leerkrachten zich kunnen herkennen.

Visie

Wij zijn een zichtbare en open (G)MR die respectvol communiceert met de directie, ouders en leerkrachten.
Wij nemen pro-actief initiatief en bewaken de veilige en uitdagende leer- en werkomgeving.

 
Lees meer
Terug naar Mijn Kind is Leerling