Lees verder MR

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

MR lidmaatschap kent een periode van 3 jaar. Na die periode kunnen leden zich herkiesbaar stellen.
In geval van meerdere geïnteresseerde kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
In de MR zijn teamleden en ouders in gelijk aantal aanwezig.

In de MR namens de ouders:
  • Bert Schaap
  • Ferdinand Grozema
  • Marieke Lautenbach
In de MR namens de leerkrachten:
  • Anke van Beijnen
  • Brenda Veenhuijsen (voorzitter)
  • Simone Beeren

Vertegenwoordigd in de GMR namens de ouders:
  • Chantal van der Graaf
Vertegenwoordigd in de GMR namens de leerkrachten:
  • Simone Beeren
Marja Rijnbeek zit als directie van Het Spectrum de MR vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij.

Wanneer naar de Medezeggenschapsraad?

Zijn er zaken waarvan u denkt dat de medezeggenschapsraad zich er over moet uitspreken, schroom dan niet en schiet één van ons aan. Doe dit ook als u twijfelt of het wel een zaak is voor de MR. De MR zal dit dan beoordelen en u eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.
Ook kunt u ons benaderen via e-mail, we zijn bereikbaar op: 
mr@hetspectrumdelfgauw.nl
 
 
Terug naar Medezeggenschapsraad