Overblijven

Vanzelfsprekend biedt Het Spectrum de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven op school. Op dit moment wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op Het Spectrum gecoördineerd door Skippy kinderopvang. 
 
Voor alle informatie kunt u terecht op de website van TSO Skippy-Pepijn
 
 
Als uw kind is aangemeld voor de overblijf en u wilt contact met de overblijfcoordinator, kunt u het beste bellen tussen 10.00 uur en 11.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op mobiel nr.
06 20213612.
 
 
Terug naar Mijn Kind is Leerling