Overblijven

Vanzelfsprekend biedt Het Spectrum de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven op school. Op dit moment wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op Het Spectrum gecoördineerd door Skippy kinderopvang. 
Onze coordinator Iren Mahmedova kunt U het beste bellen tussen 10.00 uur en 11.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op mobiel nr.: 06 20213612.
Het e-mailadres is: tsohetspectrum@skippypepijn.nl. 
 
Terug naar Mijn Kind is Leerling