Schoolmaatschappelijk werk

Kernteams op school.

Sinds enige jaren is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. De casusregisseurs van het kernteam zijn de toegang tot deze hulp. De samenstelling van dit team bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende ervaring en expertise zoals Schoolmaatschappelijk werk.

Wat doen wij?

Vanuit het kernteam helpen wij, als Schoolmaatschappelijk werkers, mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Misschien maakt de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school.

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp.

Hoe komt u met ons in contact?

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen:

  • Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens kan de Intern in overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
  • Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider.  U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.

 

Verder zal ik (wekelijks/ of twee wekelijks) op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook langskomen

Met vriendelijke groet,

Merle Koster, kernteammedewerker Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp                                                    
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker
Telefoon 14 015 | 06 21537297
Email: m.koster@pijnacker-nootdorp.nl
Terug naar Mijn Kind is Leerling