Schoolmaatschappelijk werk

Kernteams op school.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze hulp zo eenvoudig mogelijk te maken hebben Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw ieder een kernteam. Voor de samenstelling van de teams zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende ervaring en expertise.

Wat doen wij?

Vanuit de kernteams helpen wij om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien en hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school.

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp.

Hoe komt u met ons in contact?

  • Als school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens kunnen de Intern Begeleider of zorgcoördinator in overleg met u een aanmelding doen. Ik neem daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
  • Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider of zorgcoördinator. U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.

Verder zal ik tweewekelijks op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook langskomen. De data en tijden dat ik dit schooljaar aanwezig ben zijn:

In de even weken op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur. 

Met vriendelijke groet,

Brenda de Wit, kernteammedewerker Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp                                                    
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA |Pijnacker
Telefoon 14 015 | 06 50075152
Email: B.dewit@pijnacker-nootdorp.nl
Terug naar Mijn Kind is Leerling