Kiezen voor Het Spectrum

Kennismaken

We laten u graag zien wat we u vertellen tijdens een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken via de rode knop hiernaast.

U geeft de voorkeur aan een school waar uw kind en u echt gezien worden

Het Spectrum is een kleinschalige school en wil dat blijven. Dat biedt voordelen. De klassen zijn niet te groot: daardoor is er veel tijd en aandacht voor de kinderen. De communicatielijnen tussen u en de leerkracht zijn kort. We willen met u als ouder samenwerken als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. De sfeer is informeel en uitnodigend: de koffie staat klaar…

U vindt normen en waarden belangrijk

Wij staan voor onze kernwaarden: Plezier, Vertrouwen en Kwaliteit. En we hebben respect voor ieders overtuigingen en opvattingen. Elk kind en iedere ouder is dan ook welkom, ongeacht achtergrond. Als katholieke school laten we ons inspireren door bijbelse waarden.

U wilt een school die gaat voor goed onderwijs in een harmonieus klimaat

Voor goed leren is meer nodig dan goed lesgeven. Op Het Spectrum zorgen we voor een veilig klimaat waarin kinderen zich thuis voelen. Wij zijn een Gezonde School voor sociaal welbevinden en veiligheid. Met de Kanjertraining zorgen we ervoor dat kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en elkaars grenzen respecteren. Met de Kanjertraining leren kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en betrouwbaar te zijn voor een ander.

U vindt kwaliteit belangrijk

De kwaliteit van ons onderwijs wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Ons aanbod voor de kinderen past zich aan, aan de individuele leerdoelen. De aanpak houdt rekening met de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind. We zoeken naar de overeenkomsten in aanbod en aanpak, zodat de kinderen in de groep van en met elkaar leren. We maken hierbij ook gebruik van digitale middelen, waarmee de kinderen op maat kunnen werken en we hun ontwikkeling goed kunnen volgen. Wij passen onze instructies hierop aan.

U vindt het belangrijk dat uw kind vanaf dag 1 goed Engels leert

In alle groepen krijgen de kinderen Engelse les. Belangrijk omdat Engels internationaal de voertaal is op het gebied van wetenschap, economie en politiek. Dat zien we ook in Delft, waar de TU veel medewerkers uit het buitenland aantrekt, van wie de kinderen hier naar school gaan. Engels leren is ook om een andere reden belangrijk. De kinderen vinden het gewoon heel leuk!

Terug naar Ik zoek een basisschool