Kiezen voor Het Spectrum

Kennismaken

We laten u graag zien wat we u vertellen. Bekijk HIER het introductiefilmpje of maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking via de rode knop hiernaast.

U geeft de voorkeur aan een school waar u en uw kind echt gezien worden. 

Het Spectrum is een kleinschalige school en wil dat blijven. Dat biedt voordelen. De klassen zijn niet te groot: goed voor kinderen en leerkrachten. De lijnen tussen u en de leerkracht zijn kort. En de sfeer is informeel en uitnodigend: de koffie staat klaar…

U wilt een school die gaat voor goed onderwijs in een harmonieus klimaat. 

Voor goed leren is meer nodig dan goed lesgeven. Op Het Spectrum zorgen we voor een veilig klimaat waarin kinderen zich thuis voelen. Wij zijn een Gezonde School voor sociaal welbevinden en veiligheid. Met de Kanjertraining zorgen we ervoor dat kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en elkaars grenzen respecteren.

U vindt normen en waarden belangrijk.

We staan voor onze kernwaarden: Plezier, Vertrouwen en Kwaliteit. En we hebben respect voor ieders overtuigingen en opvattingen. Elk kind en iedere ouder is dan ook welkom, ongeacht achtergrond. Als katholieke school laten we ons inspireren door bijbelse waarden. Tijdens de dagopening onderzoekt de leerkracht met de kinderen wat deze waarden betekenen in hun leven.

U vindt het belangrijk dat uw kind vanaf dag 1 goed Engels leert.

In alle groepen krijgen de kinderen Engelse les. Belangrijk omdat Engels internationaal de voertaal is op het gebied van wetenschap, economie en politiek. Dat zien we ook in Delft, waar de TU veel medewerkers uit het buitenland aantrekt, van wie de kinderen hier naar school gaan. Engels leren is ook om een andere reden belangrijk. De kinderen vinden het gewoon heel leuk!

U wilt als ouder echt betrokken zijn bij school.

Leren en groeien doen we samen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarom wordt uw inbreng gevraagd en gewaardeerd.  

Terug naar Ik zoek een basisschool