Ouderbijdrage

Voor de bekostiging van diverse activiteiten die door de school wordt georganiseerd, vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage aan de ouders. Deze is voor komend jaar het zelfde als vorig jaar en is opgebouwd uit de volgende bedragen:

Algemene bijdrage:     EUR  37,50 (voor bijvoorbeeld extra traktaties, het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerst, projectweek, sportdag, Pasen, enz)

Schoolreis/kleuterdag:  EUR 20,00  voor de kinderen van groep 3 t/m 7)

Via de Nieuwsbrief informeren wij u over het financiële jaaroverzicht en eventuele wijzigingen in de bijdrage. 

Terug naar Mijn Kind is Leerling