Ouderbijdrage

Voor de bekostiging van diverse activiteiten die door de school wordt georganiseerd vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage aan de ouders. Kinderen wiens ouders niet kunnen of willen betalen, zullen niet worden uitgesloten van de activiteiten die door deze bijdrage worden betaald. De bijdrage voor het komende schooljaar is in overleg  met de OR en de MR vastgesteld op € 65,00. Deze bijdrage wordt o.a. uitgegeven aan de onderstaande activiteiten:

  • Schoolreis
  • Museumbezoek
  • Sinterklaas
  • Kerstfeest
  • Meester- en juffenfeest
  • Boeken voor onze eigen bibliotheek

Via de Nieuwsbrief informeren wij u over het financiële jaaroverzicht en eventuele wijzigingen in de bijdrage 

Terug naar Mijn Kind is Leerling