Meer over SKOP

Het Spectrum is één van de vijf scholen in Pijnacker en Delfgauw, die vallen onder de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP).

De kernwaarden van SKOP zijn:

Betrouwbaar - Deskundig - Verantwoordelijk - Betrokken - In beweging

De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, uitnodigende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis - vaardigheden - houding), socialisatie (cultuur - tradities - praktijken) en persoonsvorming (identiteit en subjectivering).

Neem ook even een kijkje op de website van SKOP.

SKOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact op via het mailadres a.groen@cedgroep.nl. Het privacy statement van SKOP en dus van onze school vindt u ook op de site van SKOP op onderstaande link.

Privacy statement SKOP

Terug naar Over het Spectrum