Wie zijn wij?

Welkom

Op het Spectrum is ieder kind welkom, ongeacht achtergrond en talent. Een kind dat meer of op een andere manier begeleiding nodig heeft, krijgt extra aandacht. Op het Spectrum is ook elke ouder welkom. We betrekken u en andere ouders actief bij de school. We staan open voor uw inbreng en visie: u bent welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek. Dat werkt plezierig én het is goed voor uw kind. Onze medewerkers zijn professionals die plezier hebben in hun werk. Ze halen voldoening uit de bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Ze werken met plezier samen: met elkaar als collega’s en met ouders.

Groeien

Onze school en ons onderwijs zijn goed georganiseerd. Er is een duidelijke structuur die houvast biedt, maar ook ruimte voor eigen initiatief geeft. Zo zorgen we voor een omgeving die kinderen uitnodigt om op zichzelf te leren vertrouwen. Vertrouwen is er ook tussen school en ouders. Wij leggen uit wat we doen en staan open voor uw ideeën. We geven aan waar onze professionele grenzen liggen. Zodat u en wij weten wat we van elkaar mogen verwachten. Vertrouwen kenmerkt ook ons team van medewerkers. Collega’s respecteren elkaars individuele kwaliteiten en ervaren ruimte voor eigen inbreng.

Van en met elkaar leren

Samenwerken is een vaardigheid die we bij de kinderen stimuleren. Ze leren hoe ze samen tot goede oplossingen komen. Ze leren ook elkaars talenten kennen en rekening houden met elkaars grenzen. 

Belangrijk is ook de samenwerking met ouders. We nodigen u uit voor bijvoorbeeld ouderavonden en de Leerling-Ouder-Leerkracht-gesprekken (LOL gesprekken). Maar ook buiten deze vaste momenten maken wij graag een afspraak als u wat wilt bespreken, want op onze school dragen leerkrachten en ouders samen bij aan de optimale ontwikkeling van de kinderen.

Ons team geeft professioneel vorm aan opbrengstgericht onderwijs: we weten wat we doen en hebben een duidelijk doel voor ogen. In de klas wordt duidelijke instructie gegeven aan de hand van lesdoelen. We nemen ons vakmanschap serieus en onderhouden het: we leren van en met elkaar. Daardoor kunnen wij ons onderwijs blijven doorontwikkelen.

 

Terug naar Over het Spectrum