Tussenschoolse opvang


Vanzelfsprekend biedt Het Spectrum de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven op school. Op dit moment wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op Het Spectrum geco÷rdineerd door Skippy kinderopvang. 
Onze coordinator Iren Mahmedova kunt U het beste bellen tussen 10.00 uur en 11.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op mobiel nr.: 06 20213612.

Het e-mailadres is: tsohetspectrum@skippypepijn.nl. 
Regelmatig verschijnt er in De Spectrom nieuws over de TSO. Mocht u dit nieuws nog eens na willen lezen, dan kunt u dat hieronder doen.

Inschrijfformulier TSO Het Spectrum 
Tarieven 
Wijzigings-en opzegformulier TSO Spectrum 
Vragen TSO
Machtiging strippenkaart Spectrum
Nieuwsbrief TSO Jippie