Het Spectrum: een Gezonde School

Het Spectrum wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Samenspraak met ouders is belangrijk, want bij dit alles speelt u een belangrijke informatieve en stimulerende rol.

Onze school heeft het vignet  Gezonde School ten  aanzien van het thema Welbevinden en sociale veiligheid. Gezonde School is geen project of activiteit maar een werkwijze die planmatig en structureel wordt neergezet binnen school. Deze aanpak ondersteunt school om bij te dragen aan een goede gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en  medewerkers.

Bent u benieuwd hoe dit er bij ons op school uitziet,  bekijk dan eens onderstaande film. Deze film is gemaakt door het Trimbos Instituut in samenwerking met Pharos en geeft een goed beeld van Welbevinden op het Spectrum.

http://www.welbevindenopschool.nl/inspiratie

Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten komt er geen kennis binnen.
Een Gezonde School vraagt van ieder op en om school inspanning; schoolpersoneel, kinderen, ouders en buurtbewoners.
Zijn er tips, vragen of ideeën in relatie tot een Gezonde School, stop ze dan in de ‘Gezonde School’ brievenbus in de centrale hal of deel ze met de leerkracht of directie!